Bestyrelse

Formand

Ayhan Can

E-mail

albertslund@rodekors.dk

Næstformand

Bodil Margrete Lundin

E-mail

bodil_lundin@hotmail.com

Telefon

28733590

Mobil

28733590

Kasserer

Yolande Estelle Tong Omam

E-mail

kasserer.albertslund@rodekors.dk

Telefon

71479251

Mobil

71479251

Suppleant

Doris Bjørkmann

E-mail

dorisogleif@gmail.com

Telefon

60634202

Mobil

60634202

Suppleant

Malene Dyrholm

E-mail

malenedyrholm@gmail.com

Telefon

23635593

Mobil

23635593

Bestyrelsesmedlem

Alice Bøgild Jensen

E-mail

aliceboegild@gmail.com

Telefon

29697109

Bestyrelsesmedlem

Franc Cabras

E-mail

franc@altvel.dk

Mobil

50535345

Bestyrelsesmedlem

Mikkel Darvish Berg Sørensen

E-mail

da1988@outlook.dk

Telefon

31323798

Mobil

31323798

Bestyrelsesmedlem

Charlotte Ginting

E-mail

charlotteginting@hotmail.com

Telefon

28516863

Mobil

28516863